Strona główna

Chcesz zgłosić niepokojące zdarzenie? Zadzwoń!

Miejski numer alarmowy 730 50 30 30

Szanowni Państwo,

z myślą o Waszym bezpieczeństwie wprowadzamy w naszym mieście kompleksowy program - Bezpieczny Będzin. Chciałbym, aby będzinianie każdego dnia czuli się bezpiecznie i wiedzieli, że staramy się zrobić jak najwięcej w tym kierunku. Bezpieczne miasto to miejsce przyjazne dla wszystkich jego mieszkańców.

Łukasz Komoniewski

Prezydent Będzina

Na czym polega program Bezpieczny Będzin?

Program Bezpieczny Będzin to kompleksowe rozwiązania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Będzina – od najmłodszych po seniorów. Program uwzględnia współpracę Urzędu Miejskiego z wieloma podmiotami funkcjonującymi na terenie naszego miasta, tak aby działania poprawiające bezpieczeństwo były skoordynowane i skuteczne.

 

Chcemy poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Będzina w każdym rejonie miasta, między innymi na osiedlach, placach zabaw, drogach i w szkołach. Przygotowane rozwiązania obejmują także akcje edukacyjne i profilaktyczne oraz działania bezpośrednio poprawiające bezpieczeństwo w mieście takie jak np. wprowadzenie numeru alarmowego czy rozbudowa monitoringu miejskiego.

Bezpieczny Będzin opiera się na trzech filarach:

Bezpieczny Będzin opiera się na trzech filarach:

Będzińskie Centrum Bezpieczeństwa

Współpraca różnych instytucji na rzecz bezpieczeństwa oznaczać będzie lepszą koordynację działań, a mieszkańcom umożliwi zgłaszanie niebezpiecznych zdarzeń i szybką reakcję służb.

Strefa Bezpiecznego Mieszkańca

Program ma zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy – na ulicach, na osiedlu i w dzielnicy m.in. poprzez częstsze patrole w kluczowych miejscach.

Akademia Bezpieczeństwa

Zaprosimy wszystkich mieszkańców do udziału w szkoleniach i warsztatach zwiększających ich wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

Będzińskie Centrum Bezpieczeństwa

Razem dla bezpieczeństwa

Współpraca wielu instytucji na rzecz bezpieczeństwa w Będzinie: Urzędu Miejskiego, policji, straży pożarnej, instytucji kultury, sportu, placówek oświatowych, placówek zdrowia, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów funkcjonujących na terenie miasta.

Program Szybka Reakcja

Program zakłada wprowadzenie specjalnego, łatwego do zapamiętania numeru alarmowego 730 50 30 30, który ułatwi mieszkańcom kontakt ze służbami. Specjalna skrzynka kontaktowa kontakt@um.bedzin.pl będzie służyła do zgłaszania aktów wandalizmu, niedziałających latarni oraz zaobserwowanych zakłóceń porządku.

Mapy bezpieczeństwa

Tworzenie interaktywnych map bezpieczeństwa opierających się na informacjach pochodzących od służb oraz mieszkańców. Dzięki temu zlokalizowane będą miejsca, które są uważane za niebezpieczne i powinny być lepiej chronione.

Strefa Bezpiecznego Mieszkańca

Akcja Punkt krytyczny

Działania służące zwiększeniu liczby i częstotliwości patroli straży miejskiej w miejscach, w których odnotowana jest największa liczba aktów wandalizmu i nieporządku.

Inicjatywa Bezpieczna dzielnica

Cykliczne spotkania mieszkańców z dzielnicowymi, które poprawią współpracę służb z mieszkańcami i zachęcą do zwracania uwagi na niebezpieczeństwa mające miejsce w najbliższym sąsiedztwie.

Program Bezpiecznie na ulicy

Rozwiązania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w mieście – szczególnie na ulicach, placach zabaw, przy szkołach i przedszkolach - takie jak m.in. doświetlenie i lepsze oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przejść dla pieszych oraz rozbudowa monitoringu miejskiego.

Akademia Bezpieczeństwa

Działania edukacyjne

Kursy i akcje edukacyjne dla dzieci i dorosłych, dotyczące wiedzy z zakresu bezpiecznego zachowania na drodze, bezpieczeństwa w mieście oraz pierwszej pomocy.

Szkolenia z bezpieczeństwa

Szkolenia dla mieszkańców Będzina, których celem jest nauka samoobrony oraz zdobycie praktycznych umiejętności przeciwdziałania przemocy i reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Działania profilaktyczne

Zajęcia i warsztaty wzmacniające wśród dzieci i młodzieży postawy bezpiecznego zachowania oraz zachęcające do odpowiedzialnego spędzania wolnego czasu.

Urząd Miejski w Będzinie

ul. 11 listopada 20

42-500 Będzin

email: kontakt@um.bedzin.pl